Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv sociálních sítí na současnou společnost
Název práce v češtině: Vliv sociálních sítí na současnou společnost
Název v anglickém jazyce: Influence of social networks on contemporary society
Klíčová slova: sociální sítě, společnost, analýza, Facebook, věková kategorie 55-64 let
Klíčová slova anglicky: social networks, society, analysis, Facebook, age group 55-64 let
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Charvát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2016
Datum zadání: 30.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci se zabývám důvody a způsoby, jakými věková skupina 55-64 využívá Facebook. Cílem práce je zodpovědět dvě základní výzkumné otázky: K čemu a jakým způsobem využívají lidé ve věku 55-64 let Facebook? Najít odpovědi na tyto otázky se snažím pomocí "virtuální etnografické procházky".
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my bachelor thesis I am dealing with reasons and ways how people between ages of 55-64 use Facebook. Therefore, the aim of the thesis is to answer two basic research questions: What are the purposes of using Facebook by people in ages 55-64 and how are these people using Facebook? To find the answers I am using the method of "virtual ethnographic tour".
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK