Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biochemické prediktory selhání terapie u dětských pacientů s IBD
Název práce v češtině: Biochemické prediktory selhání terapie u dětských pacientů s IBD
Název v anglickém jazyce: Biochemical predictors of the treatment failure in pediatric IBD patients
Klíčová slova: Crohnova nemoc, ileocékální resekce, relaps, remise, prediktor, marker, kalprotektin, pediatrie
Klíčová slova anglicky: Crohn’s disease, ileocecal resection, relapse, remmision, predictor, marker, calprotectin, pediatrics
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pediatrická klinika (13-350)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.10.2016
Datum zadání: 28.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.10.2016
Datum a čas obhajoby: 14.09.2022 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:09.06.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2022
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.
  MUDr. Miroslava Petrášová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK