Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Histopatologické prediktory závažnosti klinického průběhu a rozvoje chirurgických komplikací u dětí se zánětlivými střevními onemocněními
Název práce v češtině: Histopatologické prediktory závažnosti klinického průběhu a rozvoje chirurgických komplikací u dětí se zánětlivými střevními onemocněními
Název v anglickém jazyce: Histopathological predictors of clinical course severity and development of surgical complications in children with inflammatory bowel diseases
Klíčová slova: zánětlivá střevní onemocnění; Crohnova choroba; ulcerózní kolitida; histopatologie; prediktor; imunohistochemie; děti
Klíčová slova anglicky: inflammatory bowel diseases; Crohn’s disease; ulcerative colitis; histopathology; predictor; immunohistochemistry; children
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav patologie a molekulární medicíny (13-321)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.10.2016
Datum zadání: 28.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.10.2016
Datum a čas obhajoby: 18.03.2021 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.03.2021
Oponenti: prof. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
  doc. MUDr. Eva Karásková, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK