Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam brain-derived neurotrophic factor (BDNF) genetického polymorfismu a hladin BDNF pro predikci, diagnostiku a monitoraci kognitivního deficitu u neurodegenerativních onemocnění
Název práce v češtině: Význam brain-derived neurotrophic factor (BDNF) genetického polymorfismu a hladin BDNF pro predikci, diagnostiku a monitoraci kognitivního deficitu u neurodegenerativních onemocnění
Název v anglickém jazyce: The impact of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) gene polymorphism and BDNF levels for prediction, diagnosis and follow-up of cognitive deficit in neurodegenerative diseases
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurologická klinika (13-442)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.10.2016
Datum zadání: 28.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.10.2016
Datum a čas obhajoby: 01.03.2021 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.03.2021
Oponenti: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
  prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK