Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekologické specializace ptáků na základě prostorových patrností v koexistenci
Název práce v češtině: Ekologické specializace ptáků na základě prostorových patrností v koexistenci
Název v anglickém jazyce: Ecological specializations of birds based on spatial co-existence patterns
Klíčová slova: specializace, koexistence, ptáci, okupance, prostorová škála
Klíčová slova anglicky: specialization, coexistence, birds, occupancy, spatial scale
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2016
Datum zadání: 27.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK