Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Characterization and utilization of feacal microflora components in experimental models of human civilisation diseases
Název práce v češtině: Charakterizace a využití složek střevní mikroflóry v experimentálních modelech lidských civilizačních onemocnění
Název v anglickém jazyce: Characterization and utilization of feacal microflora components in experimental models of human civilisation diseases
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2016
Datum zadání: 06.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:06.10.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:06.10.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.11.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK