Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza životních příběhů žen s problémy s alkoholem
Název práce v češtině: Analýza životních příběhů žen s problémy s alkoholem
Název v anglickém jazyce: Analysis of women's life stories and their problems with alcohol
Klíčová slova: alkohol, ženy, stigma, životní příběh, adiktologie
Klíčová slova anglicky: alcohol, women, stigma, life story, adictology
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Matoušek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2016
Datum zadání: 26.10.2016
Datum a čas obhajoby: 15.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá ženským alkoholovým problémem. Téma je zpracováno pomocí polostrukturovaných rozhovorů s cílem dokázat, že u náhodně vybraných šesti žen se v rozhovorech bude objevovat určitá forma násilí na nich páchaném, mateřské pouto k dětem a zhoršený vztah k mužům.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis deals with female's alcohol problem. The theme is elaborated through semi-structured interviews to demonstrate that in randomly selected six women's life stories we can see some form of violence, maternity power and worsened relationship with men.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK