Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kázání na žalmy
Název práce v češtině: Kázání na žalmy
Název v anglickém jazyce: Preach on the Psalm
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra praktické teologie (27-PT)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Filipi, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2005
Datum zadání: 27.10.2005
Datum a čas obhajoby: 25.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2014
Oponenti: doc. Petr Sláma, Ph.D.
  doc. Petr Chalupa, Th.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK