Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Supporting Teaching Strategies In Facilitating Instruction For Learners With Learning Difficulties (Linking Theory And Practice)
Název práce v češtině: Podpůrné výukové strategie ve facilitaci výuky studentů s poruchami učení
Název v anglickém jazyce: Supporting Teaching Strategies In Facilitating Instruction For Learners With Learning Difficulties (Linking Theory And Practice)
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2014
Datum zadání: 26.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.10.2014
Datum a čas obhajoby: 30.12.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.10.2014
Datum proběhlé obhajoby: 30.12.2014
Předmět: Dissertation Defence (Joint module) (OMV005)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK