Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium deplece cholesterolu v lidské kožní bariéře
Název práce v češtině: Studium deplece cholesterolu v lidské kožní bariéře
Název v anglickém jazyce: Study of cholesterol depletion in human skin barrier
Klíčová slova: kožní bariéra, cholesterol, permeabilita, mikrostruktura
Klíčová slova anglicky: skin barrier, cholesterol, permeability, microstructure
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2018
Datum zadání: 26.09.2018
Datum a čas obhajoby: 02.06.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2020
Oponenti: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK