Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah hmotnosti a BMI k dávce levotyroxinu nemocných s hypotyreózou
Název práce v češtině: Vztah hmotnosti a BMI k dávce levotyroxinu nemocných s hypotyreózou
Název v anglickém jazyce: Weight and BMI in relation to the dose of levotyroxin of patients with hypothyreosis
Klíčová slova: tyreopatie, hypotyreóza, levothyroxin, obezita, body mass index
Klíčová slova anglicky: Thyroid disease, hypothyroidism, levothyroxine, obesity, body mass index
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2016
Datum zadání: 25.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.10.2016
Datum a čas obhajoby: 15.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BMI [Online]. (2016). In Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation. Retrieved from http://www.wikiskripta.eu/index.php/BMI
Brunová, J. (2008). Diagnostika a terapie poruch funkce štítné žlázy- část 1.. Medicína pro praxi, 5(9), 315-321. Retrieved fromhttp://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2008/09/09.pdf
Dietrich, J. W., Leow, M. K., Goede, S. L., Midgley, J. E., Landgrafe, G., & Hoermann, R. (2013). Do thyroid-stimulating hormone, body weight, or body mass index serve as adequate markers to guide levothyroxine dose titration?. Journal of the American College of Surgeons, 217(4), 752-753.
Dušková, J. (2006). Topografie a cytologická diagnostika. In Límanová, Z. (Ed.), Trendy soudobé endokrinologie 2: Šítná žláza. (pp. 33-64). Praha. Czechia: Galén.
Elfenbein, D. M., Schaefer, S., Shumway, C., Chen, H., Sippel, R. S., & Schneider, D. F. (2016). Prospective intervention of a novel levothyroxine dosing protocol based on body mass index after thyroidectomy. Journal of the American College of Surgeons, 222(1), 83-88.
Flier, J. S., Harris, M., & Hollenberg, A. N. (2000). Leptin, nutrition, and the thyroid: the why, the wherefore, and the wiring. The Journal of clinical investigation, 105(7), 859-861.
Garin, M. C., Arnold, A. M., Lee, J. S., Tracy, R. P., & Cappola, A. R. (2014). Subclinical hypothyroidism, weight change, and body composition in the elderly: the Cardiovascular Health Study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 99(4), 1220-1226.
Haluzik, M., Nedvidkova, J., Bartak, V., Dostalova, I., Vlcek, P., Racek, P., ... & Pacak, K. (2003). Effects of hypo-and hyperthyroidism on noradrenergic activity and glycerol concentrations in human subcutaneous abdominal adipose tissue assessed with microdialysis. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 88(12), 5605-5608.
Hana, H. (2009). Saturace české populace jodem (Diplomová práce). Praha.
Kanylace centrálních žil [Online]. (2014). In Anesteziologie a urgentní medicína. Retrieved fromhttp://ans.arim.cz/resuscitace/kanylace-centralnich-zil/
Knudsen, N., Laurberg, P., Rasmussen, L. B., Bülow, I., Perrild, H., Ovesen, L., & Jørgensen, T. (2005). Small differences in thyroid function may be important for body mass index and the occurrence of obesity in the population. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 90(7), 4019-4024.
Kohout, P., & Kotrlíková, E. (2009). Základy klinické výživy. Praha, Czechia: Forsapi.
Komárek, L. (2007). Antropometrická vyšetření. Retrieved from:http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/antropometricka-vysetreni?highlightWords=antropometrick%C3%A1+vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD
Křížová, J., Křemen, J., Kotrlíková, E., & Svačina, Š., et col. (2014). Enterální a parenterální výživa (2nd. Ed.). Praha, Czechia: Mladá fronta a. s..
Límanová (a), Z. (2006). Syndrom hypofunkce. In Límanová, Z. (Ed.), Trendy soudobé endokrinologie 2: Šítná žláza. (pp. 153-163). Praha. Czechia: Galén.
Límanová (b), Z. (2006). Syndrom hyperfunkce. In Límanová, Z. (Ed.), Trendy soudobé endokrinologie 2: Šítná žláza. (pp. 137-149). Praha. Czechia: Galén.
Mantzoros, C. S., Ozata, M., Negrao, A. B., Suchard, M. A., Ziotopoulou, M., Caglayan, S., ... & Wong, M. L. (2001). Synchronicity of frequently sampled thyrotropin (TSH) and leptin concentrations in healthy adults and leptin-deficient subjects: evidence for possible partial TSH regulation by leptin in humans. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 86(7), 3284-3291.
McDonald, J.H. (2014). Handbook of Biological Statistics (3rd ed.). (pp. 157-164). Baltimore. Maryland: Sparky House Publishing
Novák, F. (2002). Úvod do klinické biochemie. Praha, Czechia: Karolinum.
Nyrnes, A., Jorde, R., & Sundsfjord, J. (2006). Serum TSH is positively associated with BMI. International journal of obesity, 30(1), 100-105.
Petrovický, P. (2001). Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. Martin: Osveta.
Plívová, L. (2007). Sestra: Ošetřovatelská péče o nemocného po strumektomii. Retrieved fromhttp://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/osetrovatelska-pece-o-nemocneho-po-strumektomii-291140
Pokorná, K. (2012). Diagnostika nutričního stavu zaměřená na populaci trpící nadváhou a obezitou (Baccalaureate thesis, Charles University, Prague, Czechia). Retrieved from:https://ckis.cuni.cz/F/9KQP9L1YRJY5CPR7XHR19TJKCNXXFSCGNCR1DIH22J9FTXGLP6-07976?func=direct&amp=&amp=&amp=&doc_number=001557505&local_base=CKS01&format=999&pds_handle=GUEST
Racek, J. Et al. (2006). Klinická biochemie (2nd. Ed.). Praha, Czechia: Galén.
Radiměřská, V. (2015). Stav zásobení jodem u těhotných diabetiček (Baccalaureate thesis, Charles University, Prague, Czechia). Retrieved from:https://ckis.cuni.cz/F/HAJPSL1BD6QGMQ1CLLNPBX5L4AEMVEJGE4CRKCCQ8QUG85L9CT-60777?func=full-set-set&set_number=009639&set_entry=000001&format=999
Sbačina, Š. (2006). Vztah štítné žlázy k obezitě. In Límanová, Z. (Ed.), Trendy soudobé endokrinologie 2: Šítná žláza. (pp. 335-343). Praha. Czechia: Galén.
Souhrn údajů o přípravku: Euthyrox [Online]. (2014). Retrieved March 19, 2017, fromhttp://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0069192&tab=texts
Stárka, L. (2010). Endokrinologie. Praha: Triton.
Svačina, Š. (2012). Klinická dietologie (1st. Ed.). Praha, Czechia: Grada.
Svačina, Š. (2013). Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a nutriční terapeuty. Praha, Czechia: Triton.
Šarapatková, H. (2013). Záněty štítné žlázy [Online]. Medicína Pro Praxi, 10(8-9), 291-293. Retrieved from http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2013/08/07.pdf
Štítná žláza [Online]. (2017). Retrieved fromhttp://www.stitnazlaza.estranky.cz/fotoalbum/stitna-zlaza/stitna-zlaza/stitna_zlaza.jpg.-.html
Trijódtyronín [Online]. (2016). In Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation. Retrieved fromhttps://sk.wikipedia.org/wiki/Trij%C3%B3dtyron%C3%ADn
Tyroxín [Online]. (2015). In Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation. Retrieved from https://sk.wikipedia.org/wiki/Tyrox%C3%ADn
Velíšek, J., & Hajšová, J. (2009). Chemie potravin 1 (3th. Ed.). Havlíčkúv Brod, Czechia: OSSIS
Velký lékařský slovník [Online]. (2017). Retrieved March 17, 2017, fromhttp://lekarske.slovniky.cz
Vítková, H., & Jiskra, J. (2014). Tyreopatie v perimenopauze a seniu. Klimakterická medicína, 19(4/2014), 12-18.
Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky [Online]. (2017). In Společnost pro výživu. Praha. Retrieved from http://www.vyzivaspol.cz/vyzivova-doporuceni-pro-obyvatelstvo-ceske-republiky/
Waterhouse, D. F., McLaughlin, A. M., Walsh, C. D., Sheehan, F., & O'Shea, D. (2007). An examination of the relationship between normal range thyrotropin and cardiovascular risk parameters: a study in healthy women. Thyroid, 17(3), 243-248.
Zamrazil, V. (2007). Hypotyreóza- Průvodce ošetřujícího lékaře. Praha, Czechia: Maxdorf.
Zimmermann, M. B. (2004). Assessing iodine status and monitoring progress of iodized salt programs. The Journal of nutrition, 134(7), 1673-1677.
Zlatohlávek, L. (2016). Klinická dietologie a výživa. Praha, Czechia: Current Media.
Předběžná náplň práce
Cílem práce bylo zjistit, zda existuje vztah mezi dávkou levothyroxinu, pozitivitou
či negativitou thyreoidálních protilátek, BMI, obvodem pasu a dalšími antropometrickými parametry a analyzovat, jestli je dávka levothyroxinu ovlivněna příčinou a závažností hypotyreózy.
Metodika:Vyšetřeno bylo 44 pacientů s hypotyreózou, kteří byli léčení levothyroxinem tak, že jejich tyreoidální funkce byla aktuálně v normě. U těchto pacientů jsem následně zjišťovala výšku, hmotnost a BMI pomocí kalibrované osobní váhy a dále obvod pasu a boků pomocí páskové míry. Za dozoru lékaře jsem z karty pacientů zjišťovala sérové koncentrace TSH, TPOAb a TgAb, které byly stanoveny ze vzorku krve metodou nekompetitivní imunoanalýzy.
Výsledky:Průměrná denní dávka levothyroxinu v celém souboru pozitivně korelovala s BMI (Spearmanův koeficient 0,429, P=0,004) a obvodem pasu u žen (Spearmanův koeficient 0,332 P=0,028).
Sérové koncentrace tyreoidálních protilátek neměly statisticky významný vztah k dávce levothyroxinu, BMI ani dalším antropometrickým údajům. Nejvyšší průměrná denní dávka levothyroxinu byla u skupiny po totální tyreoidektomii (medián 114 až 160,5 ug, průměr 135,4 ug), nižší u skupiny s manifestní hypotyreózou (medián 87,5 až 100 ug, průměr
100 ug) a nejnižší u skupiny se subklinickou hypotyreózou (medián 81,5 až 100 ug, průměr
87,5 ug). Průměrné denní dávky levothyroxinu se signifikantně nelišily u mužů a žen U žen obvod pasu s 98,04 % pravděpodobností a BMI s 95,06 % pravděpodobností negativně korelovaly s množstvím ponechané funkční tyreoidální tkáně.
Závěr: Průměrná denní dávka levotyroxinu pozitivně korelovala s BMI a obvodem pasu
u žen. BMI a obvod pasu u žen negativně korelovaly s množstvím ponechané funkční tyreoidální tkáně, což naznačuje jiný potenciální mechanismus vzniku obezity u pacientů s tyreopatiemi, než je nedostatek tyreoidálních hormonů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The objective of this study was to define if there is a mutual influence between the daily dose of levothyroxine, positivity/negativity of thyroid antibody, BMI, waistline, hip measurement and other anthropometric parameters. It was also to analyze if the daily dose of levothyroxine is being influenced by degree of hypothyroidismimportance.
Methodology: There were 44 patients examined having hypothyroidism and who have been cured with levothyroxine so that their thyroid function has been normal at the time. I have examined those patients’ body height, weight, BMI, waistline and hipline. Under the supervision of the medicine doctor I used records available for each of patients regarding concentration of TSH, TPOAb and TgAb, which were defined with patients’ blood by
a method of immunoassay.
Results:The average daily dose of levothyroxine in all patients sample has showed
a positive correlation with BMI (Spearman rho coef. 0,429, P value=0,004) and with waistline of women (Spearman rho coef. 0,332, P value=0,028).
The concentration of thyroidantibody did not show a statistical relevance regarding the dependence with the dose of levothyroxine, BMI or other anthropometric parameters.The highest average daily dose of levothyroxine was confirmed for examined patients after total thyroidectomy (median of daily dose between 114 and 160,5 ug, average 135,4 ug), lower for patient sample with manifestation of hypothyroidism (median of daily dose between 87,5 and 100 ug, average 100 ug) and lowest for examined patients with subclinical hypothyroidism (median of daily dose between 81,5 and 100 ug, average
87,5 ug). The average daily doses did not differ significantly between examined men and women. For female patients there are negative correlations between the quality
of remaining functional thyroidtissue in function of waistline (statistical probability
of 98,04 %) and in function of BMI (statistical probability of 95,06 %).
Conclusion :The average daily dose of levothyroxine is in positive correlation with BMI and waistline at examined women. Waistline and BMI of female patients is in negative correlation with remaining functional thyroid tissue which implies another potential driver of obesity at patients with thyroid disease than the lack of thyroid hormones.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK