Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
CSP nad orientovanými stromy
Název práce v češtině: CSP nad orientovanými stromy
Název v anglickém jazyce: CSP over oriented trees
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na studium výpočetní složitosti problému splnitelnosti omezujících podmínek (CSP) nad orientovanými stromy,
konkrétněji na otázku, jaký je nejmenší orientovaný strom, jehož CSP je NP-úplný problém.

Seznam odborné literatury
[1] T. Feder, M. Vardi: The Computational Structure of Monotone Monadic SNP and Constraint Satisfaction: A Study through Datalog and Group Theory, SIAM J. Comput., 28/1 (1998), 57–104.

[2] L. Barto, M. Kozik, M. Maroti, T. Niven: CSP dichotomy for special triads, Proc. Amer. Math. Soc. 137/9 (2009), 2921-2934

[3] L. Barto, J. Bulín: CSP dichotomy for special polyads with L. Barto, Int. J. Algebra Comput. 23/05 (2013), 1151–1174
Předběžná náplň práce
V článku [2] je zkonstruován příklad orientovaného stromu s 39 vrcholy, jehož CSP je NP-úplný problém. Jde o nejmenší takový orientovaný strom?

I když se problém týká výpočetní složitosti, žádné znalosti z teoretické informatiky nejsou potřeba, protože lze problém redukovat na studium operací kompatibilních s orientovanými stromy.

Položená otázka je pravděpodobně příliš těžká. Student/ka se může pokusit pro nějaká n ručně ukázat, že všechny menší stromy mají polynomiálně řešitelné CSP, a pro nějaká větší n dokázat totéž za pomoci počítače. Další možností je zaměřit se jen na nějaké speciální třídy stromů, apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK