Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Solubilný endoglin: vplyv na transport žlčových kyselín a cholesterolu v pečeni
Název práce v jazyce práce (slovenština): Solubilný endoglin: vplyv na transport žlčových kyselín a cholesterolu v pečeni
Název práce v češtině: Solubilní endoglin: vliv na transport žlučových kyselin a cholesterolu v játrech
Název v anglickém jazyce: Soluble endoglin: effect on bile acids and cholesterol transport in livers
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2016
Datum zadání: 11.12.2016
Datum a čas obhajoby: 02.06.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2020
Oponenti: RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Eva Doleželová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Rešerše literárních zdrojů.
qRT-PCR.
Statistická analýza dat.
Vyhodnocení výsledků, jejich interpretace, diskuze, závěr.
Seznam odborné literatury
1. ROKYTA, R. Fyziologie trávení a vstřebávání. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. 1. vyd. Praha: ISV Nakladatelství, 2000, s. 129-148
2. EHRMANN, J. a P. HŮLEK. Hepatologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2010
3. KUNTZ, E. a H.-D. KUNTZ. History of Hepatology. Hepatology. Heidelberg: Springer Medizin Verlag, 2008, s. 2-13
4. ŠVÍGLEROVÁ, J. a J. SLAVÍKOVÁ. Játra. Fyziologie gastrointestinálního traktu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008
5. KONRÁDOVÁ, V., J. UHLÍK a L. VAJNER. Trávicí systém. Funkční Histologie. 2. vyd. Jinočany: H&H Vyšehradská, s.r.o., 2000, s. 153-186.
6. Brownfoot, F. C., Hannan, N., Onda, K., Tong, S., Kaitu'u-Lino, T., Soluble endoglin production is upregulated by oxysterols but not quenched by pravastatin in primary placental and endothelial cells, Placenta, 2014, 35, 9, 724-31
7. Ahmed, A, Molecular mechanisms and therapeutic implications of the carbon monoxide/hmox1 and the hydrogen sulfide/CSE pathways in the prevention of pre-eclampsia and fetal growth restriction, Pregnancy Hypertens, , 2014, 4, 3, 243-4
8. Cluver, C. A., Walker, S. P., Mol, B. W., Theron, G. B., Hall, D. R., Hiscock, R., Hannan, N., Tong, S., Double blind, randomised, placebo-controlled trial to evaluate the efficacy of esomeprazole to treat early onset pre-eclampsia (PIE Trial): a study protocol, BMJ Open, 2015, 5, 10
9. Cross, S. N., Ratner, E., Rutherford, T. J., Schwartz, P. E., Norwitz, E. R., Bevacizumab-mediated interference with VEGF signaling is sufficient to induce a preeclampsia-like syndrome in nonpregnant women, Rev Obstet Gynecol, 2012, 5, 1, 2-8
10. Duffy, A. G., Ulahannan, S. V., Cao, L., Rahma, O. E., Makarova-Rusher, O. V. et al., A phase II study of TRC105 in patients with hepatocellular carcinoma who have progressed on sorafenib, United European Gastroenterol J, 2015, 3, 5, 453-61
11. Fakhouri, F., Vercel, C., Fremeaux-Bacchi, V., Obstetric nephrology: AKI and thrombotic microangiopathies in pregnancy, Clin J Am Soc Nephrol, 2012, 7, 12, 2100-6
12. Hertig, A., Fort, J., Lefevre, G. et al., Soluble endoglin in preeclamptic patients with or without HELLP syndrome, Am J Obstet Gynecol, 2010, 202, 6, 594e1-4
13. Masuyama, H., Nakatsukasa, H., Takamoto, N., Hiramatsu, Y., Correlation between soluble endoglin, vascular endothelial growth factor receptor-1, and adipocytokines in preeclampsia, J Clin Endocrinol Metab, 2007, 92, 7, 2672-9
14. Meurer, S. K., Alsamman, M., Scholten, D., Weiskirchen, R., Endoglin in liver fibrogenesis: Bridging basic science and clinical practice, World J Biol Chem, 2014, 5, 2, 180-203,
15. Valbuena-Diez, A. C., Blanco, F. J., Oujo, B., Langa, C., Gonzalez-Nunez, M., Llano, E. et al., Oxysterol-induced soluble endoglin release and its involvement in hypertension, Circulation, 2012, 126, 22, 2612-24
16. Venkatesha, S., Toporsian, M., Lam, C., Hanai, J. et al., Soluble endoglin contributes to the pathogenesis of preeclampsia, Nat Med, 2006, 12, 6, 642-9
17. Wang, K., Ahmad, S., Cai, M., Rennie, J., Dysregulation of hydrogen sulfide producing enzyme cystathionine gamma-lyase contributes to maternal hypertension and placental abnormalities in preeclampsia, Circulation, 2013, 127, 25, 2514-22
18. Zhang, L. J., Han, Y. H., Han, Y. Z., Serum soluble Endoglin, plasma endothelin-1 and coagulation function in early onset severe preeclampsia with organ dysfunction, Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue, 2010, 22, 6, 371-4
19. Wallace, K., Martin, J. N., Jr., Tam Tam, K., Seeking the mechanism(s) of action for corticosteroids in HELLP syndrome: SMASH study, Am J Obstet Gynecol, 2013, 208, 5, 380 e1-8
20. Stepan, H., Kramer, T., Faber, R., Maternal plasma concentrations of soluble endoglin in pregnancies with intrauterine growth restriction, J Clin Endocrinol Metab, 92, 7, 2831-4
+ další zdroje Pubmed
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK