Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika de facto států na příkladu Severního Kypru a Náhorního Karabachu s přihlédnutím k judikatuře ESLP
Název práce v češtině: Problematika de facto států na příkladu Severního Kypru a Náhorního Karabachu s přihlédnutím k judikatuře ESLP
Název v anglickém jazyce: The issue of de facto states on the example of North Cyprus and Nagorno-Karabakh, taking into account the ECtHR case-law
Klíčová slova: De facto státy, mezinárodní uznání, Kypr, Turecko, Náhorní Karabach
Klíčová slova anglicky: De facto states, international recognition, Cyprus, Turkey, Nagorno-Karabakh
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.05.2017
Datum a čas obhajoby: 26.04.2017 11:20
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 219
Datum odevzdání elektronické podoby:14.03.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.04.2017
Oponenti: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK