Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv struktury vegetace na její expanzi na příkladu borovice kleče
Název práce v češtině: Vliv struktury vegetace na její expanzi na příkladu borovice kleče
Název v anglickém jazyce: The effect of vegetation pattern on stand expansion on the example of dwarf pine
Klíčová slova: borovice kleč, horní hranice lesa, Krkonoše, struktura vegetace
Klíčová slova anglicky: Dwarf pine, treeline, Giant Mountains, vegetation structure
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2016
Datum zadání: 25.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK