Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Problematika současného českého trampingu v osadách a campech
Název práce v češtině: Problematika současného českého trampingu v osadách a campech
Název v anglickém jazyce: The issue of the Czech tramping in settlements and camps
Klíčová slova: tramping|subkultura|osada|camp|potlach|táboření|woodcraft
Klíčová slova anglicky: Tramping|Subculture|Settlement|Camp|Potlatch|Camping|Woodcraft
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2016
Datum zadání: 24.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.10.2016
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Záměrem této práce bude zachycení povahy současného trampingu pomocí komparace dvou základních poloh trampského hnutí – osadničení (osadnictví) a stanaření (ohníčkářství). Základní otázkou provázející tento výzkum je složité pojetí povahy trampingu, neboli jeho kulturní identita. Tento badatelský záměr bude vycházet z odborné literatury, která se na tuto problematiku zaměřuje a také bude doplněn o poznatky z terénního výzkumu prováděného ve vybraných trampských lokalitách.
Seznam odborné literatury
Blažková,T., Fialová, D. Matoušek, V.(eds). Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19. – 21. století. 1 vydání. Praha. Togga. 2014. 233s.ISBN 978-80-7476-063-1.
Hurikán, Bob. Dějiny trampingu. 2. vydání. Praha. Novinář.1990.253s. ISBN 80-7077-432-0
Maršálek, Martin. Osadní toulky. 1. vydání. Praha. Mladá Fronta. 2015.271s. ISBN 978-80-204-3479-1
Krško, Jan. Meziválečný tramping na Rakovnicku. 1. vydání. Rakovník. Státní okresní archiv Rakovník. 2008. 286 s- ISBN 978-80-86772-38-7.
Kašák, Vladimír. Počátky trampingu na Kačáku. 1. vydání. 2009. 85s. ISBN 978-80-904-094-1-5.
Pohunek, Jan, Votruba Adam, Bittnerová, Dana, Janeček, Petr (ed). Folklor atomového věku: kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. 1. vydání. Praha. Národní muzeum Praha, FHS UK, 2011. 135s. ISBN 978-80-87-398-11-1.
Pohunek, Jan. 2011. Konflikty českého trampingu. Historická sociologie, roč. 2011. č. 2, s. 95-106 dostupné online nawww.prebral.net.
Pohunek, Jan. A Century of Czech Tramping. 2011. Folklorica. Journal of a Slavic and East European Folklore Association. XVI. s. 19-41. dostupné online nawww.prebral.net.
Vinklát, Pavel D. Kronika trampingu v Jizerských horách. 1. vydání. Liberec. Knihy 555. 2004. 247s. ISNB 80-86660-09-5
Časopis Tramp
Časopis Puchejř
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK