Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Interakce střevní mikroflóry s myricetinem
Název práce v češtině: Interakce střevní mikroflóry s myricetinem
Název v anglickém jazyce: Interaction of gut microflora with myricetin
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2016
Datum zadání: 24.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Oponenti: RNDr. Michaela Moserová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK