Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba a ověření didaktických materiálů k tématu podpůrné prostředky ve sportu a jejich působení na lidský organismus
Název práce v češtině: Tvorba a ověření didaktických materiálů k tématu podpůrné prostředky ve sportu a jejich působení na lidský organismus
Název v anglickém jazyce: Performance-enhancing substances in sport and their effects on the human body – the preparation and the evaluation of new didactic materials
Klíčová slova: Podpůrné prostředky, Sport, Lidské tělo, Didaktické materiály, Přírodovědné vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Performance-enhancing substances, Sport, Human body, Didactic materials, Science Education
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2016
Datum zadání: 01.02.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2018
Oponenti: RNDr. Danuše Součková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat vytvářením vzdělávacích materiálů k tématu podpůrné prostředky ve sportu a jejich působení na lidský organismus. V materiálech bude kladen důraz na chemické složení povolených i zakázaných podpůrných prostředků používaných ve sportu a na vliv těchto látek na lidský organismus.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK