Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Křivky s pythagorejským hodografem
Název práce v češtině: Křivky s pythagorejským hodografem
Název v anglickém jazyce: Curves with pythagorean hodograph
Klíčová slova: polynomiální křivka, polynomiální rychlost, Hermitovská interpolace, preimage
Klíčová slova anglicky: polynomial curve, polynomial speed, Hermite interpolation, preimage
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2016
Datum zadání: 26.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.11.2016
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Oponenti: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
PH křivky jsou zvláštním typem parametrických křivek, které mají polynomiální/racionální závislost rychlosti a délky na parametru. Student přehledně sepíše jejich základní vlastnosti z hlediska diferenciální geometrie a geometrického modelování. Dále bude zkoumat jejich konstrukce, zejména interpolaci pomocí PH splajnů.
Seznam odborné literatury
Farouki, R. Pythagorean-hodograph curves: algebra and geometry inseparable, Geometry and Computing Vol. 1, Springer, Berlin (728 p. + 204 illus.) ISBN 978-3-540-73397-3 (2008)

Šír, Z.; Feichtinger, R. and Jüttler, B. Approximating curves and their offsets using biarcs and Pythagorean hodograph quintics. In CAD Computer Aided Design, 38 (6): 608-618, 2006.

Farouki, R., Moon H.P. and Choi, H.I Construction and shape analysis of PH quintic Hermite interpolants, Computer Aided Geometric Design 18, 93-115 (2001)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK