Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nouzové kolonie v Praze: proměny a současná podoba
Název práce v češtině: Nouzové kolonie v Praze: proměny a současná podoba
Název v anglickém jazyce: Slums in Prague: Transformation and Current Form
Klíčová slova: Nouzová kolonie; chudoba; sociálně prostorová diferenciace; pražská periferie; Praha
Klíčová slova anglicky: Slums; poverty; socio-spatial differentiation; Prague periphery; Prague
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2018
Datum zadání: 29.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2020
Oponenti: RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřena na hodnocení prostorového rozmístění pražských prvorepublikových nouzových kolinií, popis jejich historie a současné podoby a nastínění jejich možného budoucího vývoje. Data budou získána studiem historické literatury a terenním šetřením.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK