Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potravinové alergie a intolerance - fakta a mýty
Název práce v češtině: Potravinové alergie a intolerance - fakta a mýty
Název v anglickém jazyce: Food allergies and intolerances - facts and myths
Klíčová slova: Potravinová alergie, potravinová intolerance, mléko, bílkoviny kravského mléka, imunita, alergický pochod
Klíčová slova anglicky: Food allergy, food intolerance, milk, cow milk protein, immunity. allergy development
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: Ing. Hana Pejšová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2016
Datum zadání: 21.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.10.2016
Datum a čas obhajoby: 27.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: MUDr. Martin Šatný
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude pojata jako teoreticko-praktická práce s vytvořeným dotazníkem. V teoretické části bude obecně popsán rozdíl mezi alergií a intolerancí, skupiny potravin, kterých se týkají. Do praktické části bude zařazen dotazník, ve kterém budou od respondentů zjišťovány informace o potravinových alergiích a intolerancích. V další části budou jednotlivé odpovědi statisticky zpracovány. Cílem práce bude zjistit a ověřit mínění laické veřejnosti o domnělých a skutečných alergenech v jednotlivých skupinách potravin.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will be conceived as a theoretical and practical work with a drawn-up questionnaire. The theoretical part will generally describe the difference between allergy and intolerance and the groups of foods to which they refer. A questionnaire will be included in the practical part with the aim to obtain information from the respondents about food allergies and intolerances. The next section will process individual responses statistically. The goal of this work is to find out and verify the opinion of the general public about the suspected and real allergens in the different groups of foods.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK