Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neither Old, Nor New: The Southern Belle Archetype in Lillian Hellman´s Birdie Hubbard from The Little Foxes and Tennessee Williams´s Blanche Dubois from A Streetcar Named Desire
Název práce v češtině: Ani stará, ani nová: Archetyp jižanské krásky v postavách Birdie Hubbard z Lištiček Lillian Hellmanové a Blanche DuBois z Tramvaje do stanice Touha Tennesseeho Williamse
Název v anglickém jazyce: Neither Old, Nor New: The Southern Belle Archetype in Lillian Hellman´s Birdie Hubbard from The Little Foxes and Tennessee Williams´s Blanche Dubois from A Streetcar Named Desire
Klíčová slova: Americký, Jih, Kráska, Birdie, Blanche, Hellman, Williams,
Klíčová slova anglicky: American, South, Belle, Birdie, Blanche, Hellman, Williams
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.07.2015
Datum zadání: 08.07.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.10.2016
Datum a čas obhajoby: 31.01.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude koncipována interdisciplinárně. Z literární teorie se opře o relevantní definice archetypu, které pak zkonkretizuje na postavě jižanské krásky - za tímto účelem pak bude čerpat zejména z historie, sociologie a kulturálních studií, aby ukázala, za jakých podmínek daný archetyp vznikl a jak se posléze dále vyvíjel. Posléze se přistoupí k hodnocení rozličných verzí jižanské krásky z hlediska feminismu. Vlastní analýza bude založena na srovnání dvou zvolených dramatických postav (viz výše): rozebere, která z obou postav se více blíží onomu archetypu a která se naopak více vzdaluje. Závěrem práce shrne, které takto nově získané atributy jižanské krásky lze vyzdvihnout jako atributy napomáhající její možné feministické interpretaci.
Seznam odborné literatury
Beauvoir, S. de. (1956) The Second Sex. London: Lowe, Brydone.
Brown, Bertram W. (2007) Southern Honor: Ethics and Behavior in the Old South. UK: Oxford University Press.
Butler, J. (1990) Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.
Entzminger, B. (2002) The Belle Gone Bad: White Southern Women Writers and the Dark Seductress. Baton Rouge: Louisiana University Press.
Scott, A. F. (1995) The Southern Lady: From Pedestal to Politics, 1830 - 1930.
Seidel, K. L. (1985) The Southern Belle in the American Novel. Miami: University Press of Florida.
Watson, Ch. (2009) The History of Southern Drama. Lexington: University Press of Kentucky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK