Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zajišťování veřejného pořádku v České republice a Státu Izrael
Název práce v češtině: Zajišťování veřejného pořádku v České republice a Státu Izrael
Název v anglickém jazyce: Securing of public order in the Czech Republic and the State of Israel
Klíčová slova: Veřejný pořádek, veřejný pořádek v Izraeli, veřejný pořádek v České republice, Izrael, zajištění veřejného pořádku
Klíčová slova anglicky: Public order, public order in Israel, public order in the Czech Republic, Israel, securing public order
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.09.2018
Datum a čas obhajoby: 25.09.2018 12:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 107, 107
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:13.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2018
Oponenti: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK