Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
MicroRNA pathway activity in mammalian oocytes
Název práce v češtině: Aktivita mikroRNA v savčích vajíčkách
Název v anglickém jazyce: MicroRNA pathway activity in mammalian oocytes
Klíčová slova: miRNA, oocyt, RISC
Klíčová slova anglicky: miRNA, oocyte, RISC
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2016
Datum zadání: 20.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2021
Oponenti: Martin Simard, Ph.D.
  Luisa Cochella, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Projekt je zaměřen na funkční analýzu mechanismu mikroRNA a RNAi v samiččí zárodečné linii savců. Student bude zkoumat podmínky, za kterých operují mikroRNA a RNAi mechanismy ve vajíčkách hlodavců a dalších savců a bude analyzovat fenotyp geneticky modifikovaných myší.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The project will focus on functional analysis of microRNA and RNAi pathways in the mammalian female germline. The candidate will explore constrains for miRNA and RNAi pathway activities in mammalian oocytes, including analysis of phenotypes of genetically modified mouse models.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK