Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Polar wander prediction based on the solution of the Liouville equation
Název práce v češtině: Predikce pohybů rotační osy řešením Liouvillovy rovnice
Název v anglickém jazyce: Polar wander prediction based on the solution of the Liouville equation
Klíčová slova: Pohyb rotační osy, Liouvillova rovnice, viskoelastická relaxace
Klíčová slova anglicky: Polar wander, Liouville equations, viscoelastic relaxation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra geofyziky (32-KG)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2016
Datum zadání: 20.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.10.2016
Datum a čas obhajoby: 03.11.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.10.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:20.10.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.11.2016
Zásady pro vypracování
Rotační osy planet a měsíců mohou vykonávat významné exkurze, které primárně souvisejí se změnou tenzoru setrvačnosti tělesa v důsledku vnitřních a povrchových deformací. Pokud známe vývoj tenzoru setrvačnosti v čase, můžeme tyto exkurze predikovat řešením tzv. Liouvillovy rovnice, což je druhá impulsová věta přepsaná v souřadné soustavě spojené s rotujícím tělesem. Jedná se o nelineární soustavu ODR pro tři složky rotačního vektoru, jejíž řešení v obecném tvaru není zcela triviální. Student se seznámí s existujícími metodami řešení této rovnice a případně navrhne vlastní numerické řešení. Provede pak výpočet pohybů rotační osy pro vybrané modely termálního vývoje terestrické planety nebo ledového měsíce, přičemž zahrne také příspěvek k tenzoru setrvačnosti vyvolaný odezvou tělesa na polohu a časový vývoj rotačního vektoru.
Seznam odborné literatury
M. Burša, K. Pěč, Tíhové pole a dynamika Země, Academia, Praha 1988.
W.H. Munk, G.F. MacDonald, The Rotation of the Earth, Cambridge University Press, New York 1960.
H. Moritz, I. Mueller, Earth Rotation, Ungarn Publ. Comp., New York 1987.
Časopisecká literatura podle doporučení školitele.
Předběžná náplň práce
Rotační osy planet a měsíců mohou vykonávat významné exkurze, které primárně souvisejí se změnou tenzoru setrvačnosti tělesa v důsledku vnitřních a povrchových deformací. Pokud známe vývoj tenzoru setrvačnosti v čase, můžeme tyto exkurze predikovat řešením tzv. Liouvillovy rovnice, což je druhá impulsová věta přepsaná v souřadné soustavě spojené s rotujícím tělesem. Jedná se o nelineární soustavu ODR pro tři složky rotačního vektoru, jejíž řešení v obecném tvaru není zcela triviální. Student se seznámí s existujícími metodami řešení této rovnice a případně navrhne vlastní numerické řešení. Provede pak výpočet pohybů rotační osy pro vybrané modely termálního vývoje terestrické planety nebo ledového měsíce, přičemž zahrne také příspěvek k tenzoru setrvačnosti vyvolaný odezvou tělesa na polohu a časový vývoj rotačního vektoru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK