Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evoluce regulačních mechanismů aktivace EGF receptoru
Název práce v češtině: Evoluce regulačních mechanismů aktivace EGF receptoru
Název v anglickém jazyce: Evolution of regulatory mechanisms of EGF receptor activation
Klíčová slova: EGF receptor, regulační mechanismy, evoluční trendy, signální transdukce, dimerisace, odštěpování ektodomény, rhomboid, endocytosa, autofosforylace, tyrosinkinasa
Klíčová slova anglicky: EGF receptor, regulatory mechanisms, evolutionary trends, signal transduction, dimerisation, ectodomain shedding, rhomboid, endocytosis, autophosphorylation, tyrosin kinase
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2016
Datum zadání: 19.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2017
Oponenti: RNDr. Lenka Koudelková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Kritický přehled literatury
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK