Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intramembránové proteázy a jejich medicínský význam
Název práce v češtině: Intramembránové proteázy a jejich medicínský význam
Název v anglickém jazyce: Intramembrane proteases and their medical significance
Klíčová slova: intramembránová proteáza, metabolizmus lipidů, kontrola kvality membránových proteinů, Alzheimerova choroba, infekce jednobuněčnými parazity, maturace viru hepatitidy C, mitochondriální dysfunkce
Klíčová slova anglicky: intramembrane proteases, lipid metabolism, membrane protein quality control, Alzheimer’s disease, infection by unicellular parasites, maturation of Hepatitis C virus, mitochondrial dysfunction
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2016
Datum zadání: 19.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2018
Oponenti: Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Kritický přehled literatury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK