Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autorskoprávní aspekty tvorby webových stránek
Název práce v češtině: Autorskoprávní aspekty tvorby webových stránek
Název v anglickém jazyce: Copyright aspects in creation of webpages
Klíčová slova: autorské právo, webové stránky, redakční systém, počítačový program, zaměstnanecké dílo, dílo vytvořené na objednávku
Klíčová slova anglicky: copyright, webpages, content management system, computer program, employee work, work created on order
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Irena Holcová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2016
Datum zadání: 19.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2018
Datum a čas obhajoby: 30.01.2018 09:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 028, 28
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:20.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2018
Oponenti: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK