Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Explorace obrázkových kolekcí na základě lokálních regionů
Název práce v češtině: Explorace obrázkových kolekcí na základě lokálních regionů
Název v anglickém jazyce: Region based exploration of image collections
Klíčová slova: Hluboké učení, SIFT, hledání podle obsahu, indexování, multimediální explorace
Klíčová slova anglicky: Deep learning, SIFT, content-based retrieval, indexing, multimedia exploration
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Předmětem diplomové práce je navrhnout explorační systém pro obrázkové kolekce, který bude podporovat vyhledávání na úrovni regionů v obrázcích. Součástí práce bude srovnávací studie podobnostních modelů založených na tradičních SIFT deskriptorech a nových typech deskriptorů založených na hlubokém učení. Autor práce vytvoří i prototyp aplikace s přívětivým uživatelským rozhraním zahrnujícím výběr regionu v obrázku, přehlednou prezentaci výsledků a rychlou dobu odezvy (tj. využití vhodných indexů).
Seznam odborné literatury
C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schutze. Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press, 2008

David G. Lowe. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. International Journal of Computer Vision, 2004

H. Jégou, F. Perronnin, M. Douze, J. Sanchez, P. Pérez and C. Schmid. Aggregating local images descriptors into compact codes. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2012

A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton. Imagenet classification with deep convolutional neural networks. Advances in Neural Information Processing Systems 25: Proceedings of 26th Annual Conference on Neural Information
Processing Systems, pages 1097-1105, 2012.

D. Novak, M. Batko, and P. Zezula. Large-scale similarity data management with distributed metric index. Inf. Process. Manage., 48(5):855-872, 2012.

P. Zezula, G. Amato, V. Dohnal, and M. Batko. Similarity Search: The Metric Space Approach, volume 32 of Advances in Database Systems. Springer US, 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK