Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Literatura jako realizace a model. Teologická reflexe beletrie u Dorothee Sölleové a Dietmara Mietha
Název práce v češtině: Literatura jako realizace a model. Teologická reflexe beletrie u Dorothee Sölleové a Dietmara Mietha
Název v anglickém jazyce: Literature as Realisation and Model; Theological Reflections on Prose Fiction by Dorothee Sölle and Dietmar Mieth
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky (27-TE)
Vedoucí / školitel: doc. Jindřich Halama, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.03.2005
Datum zadání: 10.03.2005
Datum a čas obhajoby: 24.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2007
Oponenti: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
  doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK