Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace ABC-F proteinu Sco0636 u Streptomyces coelicolor
Název práce v češtině: Charakterizace ABC-F proteinu Sco0636 u Streptomyces coelicolor
Název v anglickém jazyce: Characterization of the ABC-F protein Sco0636 in Streptomyces coelicolor
Klíčová slova: ABC proteiny, ABC-F proteiny, Lmr(C), translace, rezistence k antibiotikům, Streptomyces coelicolor, aktinorodin
Klíčová slova anglicky: ABC proteins, ABC-F protein, Lmr (C), translation, resistance to antibiotics, Streptomyces coelicolor, actinorhodine
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Gabriela Balíková Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2016
Datum zadání: 18.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: RNDr. Gabriela Mikušová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Lmr(C) je protein ABCF podrodiny rezistenčních proteinů, který se nachází v genovém klastru pro biosyntézu linkomycinu. Přesný mechanismus funkce proteinů ABCF podrodiny není zcela znám, podrodina však zahrnuje proteiny udílející rezistenci k antibiotikům inhibijících translaci, ale také translační faktory. Cílem této diplomové práce bude charakterizovat proteiny homologní s Lmr(C) u Streptomyces coelicolor a to prostřednictvím inaktivací příslušných genů a pomocí overexprese.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK