Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asyrské náboženství s přihlédnutím k paralelám a odlišnostem ve Starém zákoně
Název práce v češtině: Asyrské náboženství s přihlédnutím k paralelám a odlišnostem ve Starém zákoně
Název v anglickém jazyce: Assyrian Religion with Regard to the Parallels and Differences in the Old Testament
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra religionistiky (27-R)
Vedoucí / školitel: ThDr. prof. Milan Balabán
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.03.2005
Datum zadání: 10.03.2005
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Oponenti: PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D.
  Jiří Prosecký, Dr., CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK