Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hereditary classes of binary matrices
Název práce v češtině: Dědičné třídy binárních matic
Název v anglickém jazyce: Hereditary classes of binary matrices
Klíčová slova: binární matice, intervalový minor, zakázaný vzor
Klíčová slova anglicky: binary matrix, interval minor, forbidden pattern
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2016
Datum zadání: 30.01.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.02.2017
Datum a čas obhajoby: 07.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2017
Oponenti: doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uchazeč se pokusí dosáhnout nových vědeckých výsledků v oblasti extremální a enumerativní kombinatoriky binárních matic. Zvláštní pozornost bude věnována třídám matic neobsahujících zakázané intervalové minory.
Seznam odborné literatury
B. Mohar, A. Rafiey, B. Tayfeh-Rezaie, H. Wu: Interval Minors of Complete Bipartite Graphs, Journal of Graph Theory 82(3) (2016), 312-321.
J. Fox: Stanley-Wilf limits are typically exponential, arXiv:1310.8378.
Další aktuální časopisecké články podle pokynů vedoucího
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK