Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Matematické modelování šíření léčivých látek ve sklivci
Název práce v češtině: Matematické modelování šíření léčivých látek ve sklivci
Název v anglickém jazyce: Mathematical modeling of drug distribution in the vitreous
Klíčová slova: oko, viskoelasticita, anizotropní materiál, šíření léčiv
Klíčová slova anglicky: eye, viscoelasticity, anisotropic, drug distribution
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vít Průša, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2016
Datum zadání: 17.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.10.2016
Zásady pro vypracování
Joint study programme with Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2nd year of study takes place at Charles University.

a) Get familiar with modern theory of constitutive relations, in particular theory of viscoelasticity.
b) Get familiar with modern theory of constitutive relations, in particular theory of mixtures.
c) Develop a thermodynamically consistent model for anisotropic viscoelastic solid (vitreous).
Seznam odborné literatury
K. R. Rajagopal and A. R. Srinivasa. Modeling anisotropic fluids within the framework of bodies with multiple
natural configurations. J. Non-Newton. Fluid Mech., 99(2-3):109–124, 2001

Morton E. Gurtin, Eliot Fried, and Lallit Anand. The mechanics and thermodynamics of continua. Cambridge
University Press, Cambridge, 2010

R. W. Ogden. Nonlinear elastic deformations. Ellis Horwood Series: Mathematics and its Applications. Ellis
Horwood Ltd., Chichester, 1984

J. Málek and V. Průša. Derivation of equations for continuum mechanics and thermodynamics of fluids. In Y. Giga
and A. Novotny, editors, Handbook of Mathematical Analysis in Mechanics of Viscus Fluids. Springer, 2016.
Submitted

J. Malek, K. R. Rajagopal, and K. Tuma. On a variant of the Maxwell and Oldroyd-B models within the context of
a thermodynamic basis. Int. J. Non-Linear Mech., 76:42–47, 2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK