Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trest zákazu činnosti a jeho kontrola
Název práce v češtině: Trest zákazu činnosti a jeho kontrola
Název v anglickém jazyce: Punishment of disqualification and its control
Klíčová slova: trest zákazu činnosti, kontrola výkonu trestu, trestní zákoník
Klíčová slova anglicky: punishment of disqualification, control of execution of the punishment, criminal code
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2017
Datum a čas obhajoby: 26.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2017
Oponenti: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK