Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Název práce v češtině: Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Název v anglickém jazyce: The concept and legal consequences of excessive self-defense and necessity
Klíčová slova: Nutná obrana, krajní nouze, exces
Klíčová slova anglicky: Self-defense. necessity, excess
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.03.2019
Datum a čas obhajoby: 05.03.2019 17:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 342, 342
Datum odevzdání elektronické podoby:23.01.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:23.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.03.2019
Oponenti: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK