Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nepřímé pachatelství
Název práce v češtině: Nepřímé pachatelství
Název v anglickém jazyce: Indirect Perpetration
Klíčová slova: nepřímý pachatel, živý nástroj, účastenství
Klíčová slova anglicky: indirect perpetrator, living instrument, participation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.02.2019
Datum a čas obhajoby: 31.01.2019 12:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 203, multimediální učebna 203
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2019
Oponenti: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK