Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zásada subsidiarity trestní represe
Název práce v češtině: Zásada subsidiarity trestní represe
Název v anglickém jazyce: The Principle of Subsidiarity of Criminal Repression
Klíčová slova: zásada subsidiarity trestní represe, ultima ratio, kriminalizace
Klíčová slova anglicky: principle of subsidiarity of criminal repression, ultima ratio, criminalisation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.09.2018
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 11:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 342, 342
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:25.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Oponenti: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK