Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kriminologické faktory kriminality páchané právnickými osobami
Název práce v češtině: Kriminologické faktory kriminality páchané právnickými osobami
Název v anglickém jazyce: Criminological factors related to crime of legal entities
Klíčová slova: Trestní odpovědnost právnických osob, kriminologické faktory, prevence kriminality právnických osob
Klíčová slova anglicky: Criminal Liability of Legal Entities, Criminological Factors, Legal Entities Crime Prevention
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2017
Datum a čas obhajoby: 27.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 342
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.09.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2017
Oponenti: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK