Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence kriminality
Název práce v češtině: Prevence kriminality
Název v anglickém jazyce: Crime prevention
Klíčová slova: prevence kriminality, prevence kyberkriminality, preventivní strategie, sociální sítě
Klíčová slova anglicky: crime prevention, cybercrime prevention, prevention strategy, social network
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.01.2018
Datum a čas obhajoby: 22.01.2018 11:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 312, 312
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2018
Oponenti: JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK