Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Blesky na Marsu?
Název práce v češtině: Blesky na Marsu?
Název v anglickém jazyce: Lightning on Mars?
Klíčová slova: Mars, atmosférická elektřina, šíření radiových vln
Klíčová slova anglicky: Mars, atmospheric electricity, radio wave propagation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel:
Konzultanti: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Studium a sepsání souhrnu existující literatury o možnostech detekce výbojů během prachových bouří na Marsu, o výbojích v písečných bouřích na Zemi a o podobných vulkanických výbojích.
2) Studium přístrojového vybavení připravovaného pro sondu ExoMars 2020 na ÚFA AVČR.
3) Sestavení algoritmu pro detekci výbojů ze záznamů jejich nízkofrekvenčního elektromagnetického záření.
4) Ověření algoritmu pomocí nízkofrekvenčních signálů generovaných bleskovými výboji v atmosféře Země.
Seznam odborné literatury
Rakov , V. A. and M. A. Uman, Lightning – Physics and effects, Cambridge University, Press, ISBN:9780521583275, 2003.
Corray, V., An Introduction to Lightning, Springer, ISBN 978-94-017-8938-7, 2015.
Voland, H. Handbook of Atmospheric Electrodynamics, Vol. 2, IBSN 0-8493-2520-X.
Další časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Předběžná náplň práce
Ve filmu Marťan se během prachových bouří mocně blýská. Problém je, že si doposud nejsme vůbec jisti, jestli na Marsu blesky jsou. Existují měření, ze kterých existence blesků vyplývá, z jiných měření ale vyplývá absence vysokofrekvenčních elektromagnetických vln které jsou běžně detekovány u blesků v atmosféře Země. Úkolem projektu je přispět k vývoji algoritmu pro detekci možných blesků na Marsu na připravované sondě ExoMars 2020, prozatím za použití nízkofrekvenčních záznamů pozemských blesků. Součástí práce je sepsání souhrnu existující literatury o možnostech detekce výbojů během prachových bouří na Marsu, o výbojích v písečných bouřích na Zemi a o podobných vulkanických výbojích. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=250
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=250
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK