Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Příprava funkcionalizovaných polyacetylenových sítí jednostupňovou polymerizací
Název práce v češtině: Příprava funkcionalizovaných polyacetylenových sítí jednostupňovou polymerizací
Název v anglickém jazyce: Preparation of functionalized polyacetylene networks by one-step polymerization
Klíčová slova: Polyacetyleny, ethynylareny, Schiffovy báze, polymerní sítě, mikroporézní polymery, řetězová koordinační polymerizace, textura, adsorpce, specifický povrch
Klíčová slova anglicky: Polyacetylenes, Ethynylarenes, Schiff bases, Microporous polymers, Chain-growth coordination polymerization, Texture, Adsorption, Specific surface area
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2016
Datum zadání: 13.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Oponenti: RNDr. Tomáš Faukner, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vývoj syntetických postupů pro přípravu funkcionalizovaných polymerních sítí odvozených od acetylenických monomerů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The development of the synthetic methods for the preparation of functionalized polymer networks derived from acetylene-type monomers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK