Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of plant functional traits in organising plant-pollinator interactions.
Název práce v češtině: Význam funkčních znaků rostlin v uspořádání polinačních sítí.
Název v anglickém jazyce: The role of plant functional traits in organising plant-pollinator interactions.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2016
Datum zadání: 13.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:17.02.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:24.02.2021
Datum proběhlé obhajoby: 26.04.2021
Oponenti: Jeff Ollerton, Ph.D.
  prof. Klaus Lunau
 
 
Konzultanti: Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This PhD thesis will focus on the role of specific floral traits in shaping plant-pollinator interactions both in Cameroon and the Czech Republic.
The main aims are: 1/to gain a better understanding of plant-pollinator interactions along an altitudinal gradient of Mount Cameroon and 2/ to study functional diversity of pollination systems of plants flowering in wet meadows in the Železné hory and the changes of pollination networks along a gradient of habitat isolation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK