Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regularizace nelegálních migrantů jako prostředek zmírňování negativních dopadů nelegální migrace
Název práce v češtině: Regularizace nelegálních migrantů jako prostředek zmírňování negativních dopadů
nelegální migrace
Název v anglickém jazyce: Regularization of irregular migrants as a softening tool of the negative
impacts of illegal migration
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Cejp, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2006
Datum zadání: 12.06.2006
Datum a čas obhajoby: 28.06.2007 00:00
Místo konání obhajoby: ISS Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2007
Oponenti: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK