Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení České kartografické tvorby pro školy z hlediska estetiky
Název práce v češtině: Hodnocení České kartografické tvorby pro školy z hlediska estetiky
Název v anglickém jazyce: AESTHETICAL ASSESSMENT OF THE CZECH CARTOGRAPHIC PRODUCTION FOR SCHOOLS
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2006
Datum zadání: 13.06.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:13.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.10.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK