Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a charakterizace chimerických antigenních receptorů
Název práce v češtině: Příprava a charakterizace chimerických antigenních receptorů
Název v anglickém jazyce: Construction and characterization of chimeric antigen receptors
Klíčová slova: chimerický antigenní receptor, CAR-T buňky, adoptivní imunoterapie, transpozonový systém PiggyBac, lentivirová transdukce, bispecifické CAR receptory, multi-epitopy
Klíčová slova anglicky: chimeric antigen receptor, CAR-T cells, adoptive immunotherapy, PiggyBac transposon system, lentiviral transduction, bispecific CARs, IL-21, multi-epitope switching
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510)
Vedoucí / školitel: MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2016
Datum zadání: 12.10.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.10.2016
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 14:30
Místo konání obhajoby: Albertov 4, Praha 2, BIOLS3, 1047, Albertov 4, zvýš. přízemí, seminární místnost menší
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: RNDr. Kateřina Kuželová, Ph.D.
  doc. MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK