Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingová strategie projektu Radegast Index
Název práce v češtině: Marketingová strategie projektu Radegast Index
Název v anglickém jazyce: Marketing strategy of the project Radegast Index
Klíčová slova: Hokej, Radegast, strategická řešení, SWOT analýza
Klíčová slova anglicky: Hockey, Radegast, strategic solutions, SWOT analysis
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2016
Datum zadání: 12.10.2016
Datum a čas obhajoby: 15.01.2018 10:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2018
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je zjistit povědomí mezi fanoušky hokeje i mezi osobami mimo hokejové prostředí o spojení značky Radegast s extraligovým hokejem a o projektu Radegast Index. Následně na základě výsledků z výzkumných metod navrhnout dvě marketingová řešení která povedou ke zlepšení projektu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this diploma thesis is to find out the awareness among hockey fans and among people outside the hockey environment about the connection of Radegast brand with extraleague hockey and the Radegast Index project. Then, on the basis of research results, propose two marketing solutions to improve the project.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK