Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení o určení a popření rodičovství
Název práce v češtině: Řízení o určení a popření rodičovství
Název v anglickém jazyce: Legal Proceeding of Establishment and Disputing Parentage
Klíčová slova: řízení o určení a popření rodičovství, řízení o určení a popření otcovství, řízení o určení a popření mateřství, určování otcovství, určování mateřství, popírání otcovství, popírání mateřství, náhradní mateřství
Klíčová slova anglicky: legal proceeding of establishing and disputing parentage, legal proceeding of establishing and disputing paternity, legal proceeding of establishing and disputing motherhood, establishing paternity, establishing motherhood, disputing paternity, disputing motherhood, surrogacy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.05.2018
Datum a čas obhajoby: 16.05.2018 10:15
Místo konání obhajoby: míst. 229 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:13.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2018
Oponenti: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK