Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zámecký park Sychrov a jeho využití ve výuce přírodopisu a biologie
Název práce v češtině: Zámecký park Sychrov a jeho využití ve výuce přírodopisu a biologie
Název v anglickém jazyce: The Park of Sychrov Castle and Its Use in Education of Natural History and Biology
Klíčová slova: dřeviny, návrh vycházky, pracovní list, zámecký park Sychrov
Klíčová slova anglicky: woody species, project of a walking tour, worksheet, castle park of Sychrov
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2016
Datum zadání: 12.10.2016
Datum a čas obhajoby: 28.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R309, Studovna KBES, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK