Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízená zdravotní péče v USA
Název práce v češtině: Řízená zdravotní péče v USA
Název v anglickém jazyce: Managed care in the USA
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2006
Datum zadání: 12.06.2006
Datum a čas obhajoby: 18.06.2007 00:00
Místo konání obhajoby: ISS Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2007
Oponenti: MUDr. Petr Háva, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK